ଆପଦ ପ୍ରବନ୍ଧନ

ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ପଦବୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୦୬୬୫୪-୨୨୦୨୦୧
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ୦୬୬୫୪-୨୨୦୦୯୦
ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ୦୬୬୫୪-୨୨୦୩୬୬
ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ୦୬୬୫୪-୨୨୦୩୬୨

ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର

 

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ଇ-ମେଲ ଆଇ[dot] ଡି[dot]
ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ,ସୋନପୁର ଶ୍ରୀ ବଲରାମ ମଲ୍ଲିକ ୯୪୩୯୪୪୬୩୪୦ ୦୬୬୫୪-୨୨୦୨୩୧ subcol[dot]sone-od[at]nic[dot]in
ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବୀରମହାରାଜପୁର ୦୬୬୫୧-୨୫୪୨୩୪ subcol[dot]birm-od[at]nic[dot]in

ତହସିଲଦାରମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ତହସିଲ ନାମ ନାମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ଇ-ମେଲ ଆଇ[dot] ଡି[dot]
ତହସିଲଦାର, ସୋନପୁର  ମଘବାନ ବାଘ ୯୪୩୯୨୩୯୦୨୦ ୦୬୬୫୪-୨୨୦୨୩୦ tah[dot]sonepur-od[at]nic[dot]in
ତହସିଲଦାର, ବୀରମହାରାଜପୁର  ଡାଃ. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ୯୭୭୭୨୨୩୨୫୦ ୦୬୬୫୧-୨୫୪୨୧୪ tah[dot]biramaharaj-od[at]nic[dot]in
ତହସିଲଦାର, ବିନିକା  ଅଲେଖ ଘୁଟ ୭୭୫୧୯୧୪୪୭୩ ୦୬୬୫୪-୨୮୩୦୪୦ tah[dot]bini-od[at]nic[dot]in
ତହସିଲଦାର, ରାମପୁର ୦୬୬୫୩-୨୭୬୦୩୬ tah[dot]rampur-od[at]nic[dot]in
ତହସିଲଦାର, ତରଭା  ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣ୍ଡେ  ଆଇ[dot] ସି[dot] ୯୪୩୯୦୮୨୩୦୦ ୦୬୬୫୪-୨୮୬୨୪୪ tah[dot]tarava-od[at]nic[dot]in
ତହସିଲଦାର, ଉଲୁଣ୍ଡା  ଶରତ କୁମାର ସେଠି  ଆଇ[dot] ସି[dot] ୯୪୩୭୨୪୧୦୧୮ ୦୬୬୫୧-୨୪୩୫୨୬ tah[dot]ulunda-od[at]nic[dot]in

 ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ଇ-ମେଲ ଆଇ[dot] ଡି[dot]
ସୋନପୁର  ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ୯୪୩୭୩୬୮୯୧୪ ୦୬୬୫୪-୨୨୦୨୨୩ ori-bsonepur[at]nic[dot]in
ବୀରମହାରାଜାପୁର  ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଝି ୯୪୩୭୦୯୨୨୪୦ ୦୬୬୫୧-୨୫୪୨୩୬ ori-birmaharajpur[at]nic[dot]in
ବିନିକା  ବିଶ୍ଵ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ୯୪୩୭୭୯୯୫୧୨ ୦୬୬୫୪-୨୮୩୦୨୪ ori-binika[at]nic[dot]in
ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲ୍ଲି  ରିପୁନାଥ ସୁନା ୯୪୩୭୪୦୫୫୮୦ ୦୬୬୫୩-୨୭୦୨୨୩ ori-dunguripali[at]nic[dot]in
ତରଭା  ପ୍ରସନ୍ନ ପାଣ୍ଡେ ୯୪୩୯୦୮୨୩୦୦ ୦୬୬୫୪-୨୮୬୦୩୬ ori-tarava[at]nic[dot]in
ଉଲୁଣ୍ଡା  ବିଜଯ କୁମାର ସୋଇ ୯୪୩୮୧୪୦୦୮୦ ୦୬୬୫୧-୨୪୩୫୦୧ ori-ulunda[at]nic[dot]in

ସହରାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗଯୋଗ ନମ୍ବର

କ୍ରମିକ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନାମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୂରଭାଷ ନମ୍ବର ଇ-ମେଲ ଆଇ[dot] ଡି[dot]
ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ସୋନପୁର ପୌରପାଳିକା ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ର ୯୯୩୮୬୭୧୦୬୨ ୦୬୬୫୪-୨୨୦୪୭୫ subarnapuram[at]gmail[dot]com
ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ, ବିନିକା ଦୁଖୀରମ ନାୟକ ୯୪୩୭୩୩୦୦୬୧ ୦୬୬୫୪-୨୮୩୨୭୦ nacbinka[at]gmail[dot]com
ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ବିଜ୍ଞାପିତ ପରିଷଦ, ତରଭା କନିକା  ଚକ୍ରବର୍ତୀ ୭୦୦୮୬୧୮୨୦୮ ୦୬୫୪-୨୮୬୦୬୦ nactarbha[at]gmail[dot]com