ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଶାସନିକ ସେଟଅପ୍

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସାଶନିକ ବିବରଣୀ

ପ୍ରସାଶନିକ ବିବରଣୀ
ବର୍ଣ୍ଣନା ସଂଖ୍ୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ସଂଖ୍ୟା
ଭୌଗଳିକ କ୍ଷେତ୍ର: ୨,୨୮୪.୮୯ ବର୍ଗ. କି.ମି. ଜଙ୍ଗଲ ପରିସୀମା : ୩୨୮.୭୫ ବର୍ଗ. କି.ମି.
ସର୍ବମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା (୨୦୧୧ ଜନଗଣନା): ୬୧୦୧୮୩ ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ବ : ୨୬୧(ପ୍ରତି ବର୍ଗ କି. ମି.)
ସବ-ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା: ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା:
ପୌରପରିଷଦ : ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ସଂଖ୍ୟା:
ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା: ପୁଲିସ ସ୍ଟେଶନ ସଂଖ୍ୟା:
ଗ୍ରାମ-ପଞ୍ଚାଯତ ସଂଖ୍ୟା: ୧୦୯ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟା: ୯୬୨
ସର୍ବମୋଟ ଜନବସତି : ୧୫୨,୪୫୪  ସର୍ବମୋଟ ସାକ୍ଷରତା :  ୩୯୮,୪୨୧