ଫର୍ମ

ଫର୍ମ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ବିବରଣ ଠିକଣା ଡାଉନଲୋଡ୍/ଲିଙ୍କ
ନିବାସୀ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ 19/05/2017 ଡାଉନଲୋଡ୍(782 KB)
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବୃତି ଫର୍ମ (ବାଣୀଶ୍ରି) 16/05/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(76 KB)
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ( ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ) 16/05/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(3 MB)
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 16/05/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(3 MB)
ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଦାବୀ ନିମନ୍ତେ ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 16/05/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(2 MB)
ଜାତୀୟ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ଅନୁସନ୍ଧାନର ବିବରଣୀ 16/05/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(1 MB)
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 16/05/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(6 MB)
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ 16/05/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍(2 MB)