ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଉପ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ସୋନପୁର ଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ର ରେ ଚାରି ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ

ଉପ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ସୋନପୁର ଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ର ରେ ଚାରି ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଉପ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ସୋନପୁର ଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭଡା ସୂତ୍ର ରେ ଚାରି ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ

ଉପ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ, ସୋନପୁର

30/03/2021 19/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)