ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ (ଜୀବିକାମିଶନ) ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପତ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ

ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ (ଜୀବିକାମିଶନ) ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପତ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସହାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦେଶକ (ଜୀବିକାମିଶନ) ତଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାହୀ (ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ) ପଦବୀ ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପତ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସୁବର୍ଣପୁର

01/12/2018 15/12/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)