ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କୁ Xerox Machine ଯୋଗ ଇ ବା ସକାଶେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କୁ Xerox Machine ଯୋଗ ଇ ବା ସକାଶେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କୁ Xerox Machine ଯୋଗ ଇ ବା ସକାଶେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

11/09/2020 11/09/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (382 KB)