ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପରିବହନ ପ୍ରତିନିଧି ନିୟୋଜନ ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସୂଚନା

ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପରିବହନ ପ୍ରତିନିଧି ନିୟୋଜନ ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସୂଚନା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପରିପୂରକ ପୁଷ୍ଟିକର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପରିବହନ ପ୍ରତିନିଧି ନିୟୋଜନ ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ସୂଚନା

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କର୍ୟାଳୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

19/06/2018 28/06/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)