ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ୨୦୨୦ ପାଇଁ ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ

ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ୨୦୨୦ ପାଇଁ ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା, ୨୦୨୦ ପାଇଁ ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ

ଜିଲ୍ଲା ବିକ୍ରୟ ଓ ବିପଣନ ସଂସ୍ଥା, ସୋନପୁର

26/12/2019 02/01/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)