ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଷୟ: “ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା “ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡିକ ଖୋଲାଯିବା ଓ ଏନଜିଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ସମ୍ବନ୍ଧେ ।

ବିଷୟ: “ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା “ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡିକ ଖୋଲାଯିବା ଓ ଏନଜିଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ସମ୍ବନ୍ଧେ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଷୟ: “ଗ୍ରାମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା “ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନପତ୍ରଗୁଡିକ ଖୋଲାଯିବା ଓ ଏନଜିଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ୟଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ସମ୍ବନ୍ଧେ ।

ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ।

19/03/2019 31/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (152 KB)