ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବୈଷୟିକ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ କୋଟେସନ ଆହ୍ଵାନ ନୋଟିସ

ବୈଷୟିକ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ କୋଟେସନ ଆହ୍ଵାନ ନୋଟିସ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବୈଷୟିକ ମଧ୍ୟକ୍ଷେପ ନିମନ୍ତେ କୋଟେସନ ଆହ୍ଵାନ ନୋଟିସ

ଉପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୟନଶିଳ୍ପ, (ଭାରପ୍ରାପ୍ତ) ସୋନପୁର

09/09/2021 24/09/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)