ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ବାହାରିଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ (ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୨୯୪୪ ତାରିଖ ୩୦.୦୬.୨୦୧୮) ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ବାହାରିଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ (ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୨୯୪୪ ତାରିଖ ୩୦.୦୬.୨୦୧୮) ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ବାହାରିଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ (ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୨୯୪୪ ତାରିଖ ୩୦.୦୬.୨୦୧୮) ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକା

 ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

18/01/2019 28/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (54 KB)