ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ବାହାରି ଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ତାଲିକା

ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ବାହାରି ଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ତାଲିକା
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ବାହାରି ଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ତାଲିକା

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ,ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

02/07/2022 02/07/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)