ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ମିଶନ ଶକ୍ତି,O/o ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନିମନ୍ତେ ଯାନବାହାନ ଭଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ମିଶନ ଶକ୍ତି,O/o ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନିମନ୍ତେ ଯାନବାହାନ ଭଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମିଶନ ଶକ୍ତି,O/o ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନିମନ୍ତେ ଯାନବାହାନ ଭଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ ।

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

01/07/2019 15/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (392 KB)