ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସୁବର୍ଣପୁର କୁ ୫(ପାଞ୍ଚ) ବର୍ଷ ସକାଶେ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ସମ୍ବଧେ ।

ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସୁବର୍ଣପୁର କୁ ୫(ପାଞ୍ଚ) ବର୍ଷ ସକାଶେ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ସମ୍ବଧେ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସୁବର୍ଣପୁର କୁ ୫(ପାଞ୍ଚ) ବର୍ଷ ସକାଶେ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ଵାନ ସମ୍ବଧେ ।

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ,ସୁବର୍ଣପୁର

31/03/2021 08/04/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)