ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ତିନି ବର୍ଷ ସକାଶେ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ।

ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ତିନି ବର୍ଷ ସକାଶେ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ତିନି ବର୍ଷ ସକାଶେ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ।

ଜିଲ୍ଳା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଊନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

20/11/2019 05/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (219 KB)