ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଅମିନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାମୟିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ।

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଅମିନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାମୟିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ, ସହାୟକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ଅମିନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାମୟିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

21/09/2019 14/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)