ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଏସ.ଏଚ.ଜି ଦ୍ଵାରା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଓଫ ଇଣ୍ଟେରେଷ୍ଟ

ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଏସ.ଏଚ.ଜି ଦ୍ଵାରା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଓଫ ଇଣ୍ଟେରେଷ୍ଟ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ଏସ.ଏଚ.ଜି ଦ୍ଵାରା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟାନ୍ନ ଭୋଜନ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଓଫ ଇଣ୍ଟେରେଷ୍ଟ

ଜିଲ୍ଲା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

03/03/2021 10/03/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)