ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଘୋଷଣାମାନ

ଘୋଷଣାମାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ନରେଗା ଅଧୀନରେ ବାହାରି ଥିବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଚୟନ ତାଲିକା

ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ,ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

02/07/2022 02/07/2023 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)
ସଇରାତ ଉତ୍ସ(ବାଲି) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

08/01/2021 08/01/2025 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ସଇରାତ ଉତ୍ସ(ବାଲି) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିବରଣୀ

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

23/12/2019 31/12/2024 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର