ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ ପ୍ରାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ତିନି ବର୍ଷ ସକାଶେ ଲିଜ ସୂତ୍ରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ ।

ଜିଲ୍ଳା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଊନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

20/11/2019 05/12/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (219 KB)
ଠିକା ପ୍ରସ୍ତାବ

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

20/11/2019 28/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB) const. HWC at sc Ranisarda (6 MB) Const. of HWC at HC Bankipali (7 MB) const. of HWC at sc Bagdia (5 MB) const. of HWC at sc Baunsini (6 MB) const. of HWC at sc Jaunrabhaunra (8 MB) const. of HWC at sc Kudapada (6 MB) const. of HWC at sc Mahada (9 MB) const. of HWC at sc Pitamahul (8 MB) const. of HWC at SC Sangrampur (5 MB) const. of HWC at sc Sindurpur (6 MB) const.of HWC at sc Andharibanji (6 MB) const.of HWC at sc Deulpadar (9 MB) const.of HWC at sc Kharjura (9 MB) const.of HWC at sc Rengali (8 MB)
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ମାନବ ସେବା ଦେବା ସକାଶେ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିଙ୍କଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ବିଜ୍ଞପନ

ଜ଼ିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜନ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

25/10/2019 20/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (8 MB)
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସେବା ସକାଶେ ବାହ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିଙ୍କଠୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ବିଜ୍ଞପନ

ଜ଼ିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜନ ସେବା ଅଧିକାରୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

25/10/2019 20/11/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର