ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବି ଏସ ଏନ ଏଲ ଫୋନ ପାଉଣା ଭୁକ୍ତାନ

ଭ।ରତ ସଂଚାର ନିଗମ ର ପାଉଣା ଭୁକ୍ତାନ ଅନଲାଇନ ରେ ହେଇପାରିବ ।

ଯାଆନ୍ତୁ: https://portal2.bsnl.in/myportal/cfa.do

ସ୍ଥାନ : ବି,ଏସ,ଏନ,ଏଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ ଘର | ସହର : ସୋନପୁର | ପିନ କୋଡ୍ : 767017