Close

Jan Shikshan Sansthan Subarnapur

Plot No. 461, Gokarneswar Pada, Word No-2, Subarnapur, Sonepur Bazar, Sonepur - 767017

Email : jsssonepur[at]gmail[dot]com
Phone : 06654-220484